August 14th, 2009 by p4a09jhlee.ppc@smjk.edu.my

August 14th, 2009 by p4a09jhlee.ppc@smjk.edu.my

August 14th, 2009 by p4a09jhlee.ppc@smjk.edu.my

14.jpg

August 14th, 2009 by p4a09jhlee.ppc@smjk.edu.my

Taman Tergantung Babylon merupakan satu daripada ciptaan manusia yang menakjubkan dan dibina pada zaman Raja Nebuchadnezzar,iaitu raja Chaldea.Dalam taman tersebut terdapat pelbagai jenis pokok dan pokok bunga yang ditanam pada binaan bertingkat di bukit berteres yang menampakkan seolah-olah tanaman tersebut tergantung.

Tinggalan ukiran yang terdapat pada dinding Taman Tergantung Babylon

122.jpg

Taman Tergantung Babylon pada masa dahulu

swghgb2.jpg

Taman Tergantung Babylon pada masa kini

August 14th, 2009 by p4a09jhlee.ppc@smjk.edu.my

Petempatan-petempatan awal Zaman Neolitik mula muncul di sekitar Mesopotamia antara tahun 7000-5000 S.M..Petempatan-petempatan tersebut berkembang menjadi pusat tamadun awal pada sekitar tahun 3500 S.M.. Petempatan-petempatan tersebut kemudiannya berkembang menjadi kerajaan.Kerajaan terawal yang muncul di Mesopotamia ialah kerajaan Sumeria (3500 S.M.).Tamadun Mesopotamia boleh dibahagikan kepada tujuh zaman pemerintahan,iaitu:

Kerajaan

Tempoh masa
Sumeria 3500-2340 S.M.

Akkad
2371-2006 S.M.

Ur
2113-2006 S.M.

Babylon awal atau lama
2000-1530 S.M.
Kassites 1530-1100 S.M.

Assyria
1100-626 S.M.

Chaldea
626-539 S.M.
August 12th, 2009 by p4a09jhlee.ppc@smjk.edu.my

Mesopotamia merupakan tamadun yang terawal di dunia.Mesopotamia dalam bahasa Yunani bererti Tanah di antara dua sungai.Wilayah Mesopotamia ini terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Euphrates yang mengalir dari kawasan pergunungan di Turki ke tanah lembah dan pamah di Iraq hinggalah ke Teluk Parsi.Di barat kawsan Mesopotamia terletak padang pasir dan dataran tinggi Arab.Di timurnya pula terdapat Pergunungan Zagros.

lokasi Mesopotamia

 Lokasi tamadun Mesopotamia

Lokasi tamadun Mesopotamia pada masa kini

Lokasi tamadun Mesopotamia pada masa kini