Setiap negara kota di Mesopotamia mempunyai ciri fizikal yang tersendiri. Setiap negara kota itu terbahagi kepada kawasan utama, iaitu pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan. Setiap negara kota ini juga mempunyai kubu pertahanan dengan pelbagai bentuk pintu gerbang yang menjadi lambang kekayaan sesebuah kota. Di dalam kota pula terdapat istana, rumah kediaman, rumah ibadat, rumah kedai dan pasar dengan kebanyakan jalannya berkeadaan lurus dan lebar. Pusat sesebuah kota ialah rumah ibadat yang menjadi tumpuan anggota masyarakat pada masa itu. Setiap kota juga mempunyai unit politik dan agama tersendiri. Kewujudan sungai serta kawasan tanah pamah telah memudahkan pengangkutan dengan kapal, pedati dan keldai.

Negara Kota

  • Biasanya keluasan sesebuah negara
    kota lebih kurang 1000 batu persegi. Contohny, keluasan kota
    Lagash adalah lebih kurang 1800 batu persegi dan penduduknya berjumlah antara 30000 hingga 35000 orang.
  • Setiap negara
    kota ini merupakan sebuah kerajaan yang berdaulat yang mempunyai unit politiknya yang tersendiri. Negara-negara
    kota ini hanya akan bersatu tenaga untuk berperang dan menentang musuh.

       Melalui jalan laut, bandar atau negara kota ini mudah dihubungi oleh wilayah di sekitarnya. Antara jalan perhubung utama termasuklah jalan yang memhubungkan Sumeria dan kota Mari yang digunakan oleh pedagang dari luar Mesopotamia.

      Organisasi sosial yang wujud dalam tamadun Mesopotamia menjadikan kehidupan masyarakat negara kota lebih teratur. Masyarakat kota terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan golongan rakyat. Golongan pemerintah terdiri daripada raja, ketua pendeta, ketua tentera dan orang bangsawan. Golongan rakyat terbahagi kepada dua, iaitu rakyat bebas seperti petani, artisan serta pedagang, dan hamba yang terdiri daripada tawanan perang. Susun lapis masyarakat ini dapat dilihat seperti rajah di bawah.

      Dalam tamadun Mesopotamia, raja merupakan pemerintah. Sistem pemerintahan beraja di
Mesopotamia berbentuk teokrasi. Di bawah sistem ini, raja dianggap sebagai tuhan atau wakil tuhan dan pemilik negara kota. Walaupun raja dianggap sebagai tuhan atau wakil tuhan tetapi masyarakat Mesopotamia tidak menyembah raja mereka sebagai tuhan kecuali semasa pemerintahan Raja Naramsin (2291-2255 S.M.) di Akkad.

Beliau telah memaksa penduduk Akkad menyembahnya sebagai tuhan. Ini adalah disebabkan beliau menganggap dirinya terlalu agung kerana berjaya menguasai wilayah yang luas sehingga beliau menggelarkan dirinya sebagai “Raja Empat Penjuru Alam’. Raja juga menjadi ketua pentadbiran;keyua tentera,dan ketua pendeta yang berkuasa dalam hal keagamaan.

        Raja Mesopotamia juga bertindak sebagai ketua agama dan beliau berkuasa menlantik ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan di ziggurat serta menenyukan bentuk pentadbirannya.Ini adalah kerana ziggurat berfungsi sebagai pusat ibadat,pusat perdagangan serta pusat penyimpanan khazanah negara.Di samping itu,beliau juga amat berkuasa dalam soal tanah,cukai,hasil pertanian dan perniagaan.Beliau dibantu oleh para pegawai yang kebanyakannya terdiri daripada golongan bangsawan dan yang mempunyai ikatan dengan keluarga diraja.

Lakaran zigurat

Lakaran menunjukkan binaan zigurat

 Pelan kedudukan zigurat

Pelan kedudukan zigurat di dalam kota Ur

            Kepelbagaian kegiatan ekonomi atau pengkhususan kerja di Mesopotamia berlaku apabila wujudnya lebihan hasil pertanian.Ini menyebabkan terdapat anggota masyarakat yang meninggalkan pekejaan sebagai petani untuk menjadi peniaga,pedagang dan artisan.Perdagangan yang telah dikendalikan bukan hanya dengan wilayah di sekitar Mesopotamia tetapi juga dengan kawasan di Lembah Indus.Perdagangan amat penting bagi Mesopotamia kerana lembah ini tidak menghasilkan banyak bahan mentah.Oleh itu,barangan seperti logam,kayu-kayanemas,dan perak dibawa masuk untuk ditukar dengan hasil pertanian yang dikeluarkan oleh lembah ini.Selain itu,terdapat pengusaha atau pembuat tekstil,barang tembikar,dan alat keperluan harian.Malah ada yang menjadi tukang rumah kerana pertambahan penduduk di negara kota telah menimbulkan keperluan rumah kediaman yang lebih banyak.Terdapat sebilangan anggota masyarakat yang berkhidmat sebagai tentera untuk mempertahankan negara kota daripada serangan musnah.

        Dalam proses pembentukan tamadun ini,ilmu pengeyahuan juga turut berkembang.Ini telah membawa kepada kewujudan system tulisan yang bermula dalam bentuk tulisan bergambar.Sistem ini kemudiannya berkembang kepada tulisan berbentuk symbol yang ditulis pada tanah liat kerana pada masa itu bahan untuk membuat kertas belum wujd di Mesopotamia.Tulisan pada tanah liat ini berbentuk pepaku dan dikenali sebagai cuneiform.

Tulisan cuneiform